استخدام در ایده پردازان سبلان

آیا برای یک تغییر بزرگ خود را آماده می‌دانید؟

 

ایده پردازان سبلان برای تکمیل تیم خود، به دنبال افرادی جوان، خلاق و پرتلاش می‏گردد. ما در ایده پردازان سبلان به کار تیمی اعتقاد داریم و باور داریم که موفقیت فقط با وجود یک تیم خوب، امکان‌پذیر است. اگر احترام و پشتکار از خصوصیت‏‌های شماست، اگر باور دارید می‌‏توانید در این صنعت مهم فردی تاثیرگذار باشید و اگر همواره در کنار رشد شغلی به دنبال رشد شخصی هستید ایده پردازان سبلان می‌‏تواند فضایی مناسب برای برآورده‌کردن این انتظارات باشد.

  • مشخصات فردی

  • سوابق تحصیلی